VEI OG ANLEGG

Melby Maskin AS leverer komplette løsninger til avtalt tid og pris.
Våre oppdragsgivere er offentlige aktører,større og mindre private utbyggere.

Vi har utviklet stor kompetanse til å utføre alle typer anleggsarbeider.
Alt fra mindre prosjekter til større utbygging av infrastruktur
for bolig og næringsvirksomhet.
Vi legger vekt på kvalitet på utførelse og på produkt
for å tilfredstille byggherrens krav til leveranse.

Vi utfører arbeidene som hovedentreprenør eller underentreprenør
innen standarden for entreprise

Vår moderne maskinpark lar oss håndtere de fleste oppdrag innen vei og anlegg.
Vi leverer komplette løsninger for kommunaltekniske oppgaver,
som veibygging, asfaltering, legging av vannrør og avløpsanlegg.
Med erfarne ansatte og kvalifisert anleggsledelse
er vi forberedt på de fleste utfordringer.

Jobber man med vei, vann, avløp, tomtegraving og konstruksjon,
er det nødvendig at det ferdige prosjektet er trygt og sikkert.
I vår bransje er det nødvendig med fokus på sikkerhet.
Vi går aldri på akkord med kvalitet eller sikkerhet.
Det er trygt å velge oss som maskinentreprenør.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven