REFERANSER


Statens vegvesen:  
RV 21 Rasta svingen. Hovedentreprenør 07-08
800 m ny vei, sprenging 10000m3, rørkulvert, trafikkavvikling
 
FV 345 Holseter- Austmarka. Hovedentreprenør 09-10
Bredde utvidelse, stikkrenner, grøfting, bærelag, otta dekke
 
RV 200 Skinnarbøl. Underentreprenør 2010
Masseutskifting, kulvert 1800, forsterkningslag, bærelag, geonett.
 
FV 285 Sander bru. Underentreprenør 2010
Masseutskifting, trafikkavvikling, forsterkning , bærelag
 
FV 202 Magnor Sentrum. Hovedentreprenør 10- 11
Miljø gate, ov, kabelgr, lysmaster, kantst, belegning, dekker
 
   
Kongsvinger:  
Føsker - Kletta. Hovedentreprenør 08
400m vei, vann, ov og spillvann.
 
GIR. Kongsvinger. Hovedentreprenør 08
Trauing, overvann, betong arbeid, oppbygging av veier og plass
 
Veolia Kongsvinger. Hovedentreprenør 08-09
Trauing, ov, vann, veier, plasser, betong arbeid, fjellsp
 
Div oppdrag Sjåtil og Fornæss Kongsvinger  
   
Eidskog:  

SFO Skotterud og Magnor skole. Underentreprenør 07-09
Bygg, veier, plasser, belysning, belegning, infrastruktur,

 
Eidskog Rådhus. Hovedentreprenør 09
Maseutskifting, kantstein, belegningstein,lederlinjer, belysning
 
Diverse bygg Eidskog kommune  
GIR Eidskog. Hovedentreprenør 09
Veier, plasser, betongarbeider, bygg
 
Magnor Kontrollstasjon. Underentreprenør 10-11
Masseutskifting, veier, plasser, bygg, ov, filtereringsbasseng
 
Skotterud tunet. Underentreprenør 10-11
Bygg, infrastruktur, fjellsp, ov, sp, vann, veier og plasser.
 
Varmeteknikk. Underentreprenør 09
Bygg, veier og plasser, ov, innfiltarsjonanlegg