OM OSS

Maskinentrepenøren for små og store byggherrer

Melby Maskin AS er et autorisert entrepenørfirma i Eidskog Kommune.
Bedriften er etablert  på Skotterud og har i dag  11 faste ansatte og  1 lærling.
Melby Maskin AS er en godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinførerfaget.
Ved å være en lærlingebedrift er vi med å sikrer god rekruttering til bransjen.
I perioder har vi flere flinke karer som trår til, da arbeidsmengden krever ekstra kapasitet.      
Alle våre ansatte er “Eidskoginger” , som setter pris på å jobbe i nærheten av hjemmet.

Vi utfører jobber hovedsakelig i Glåmdalskommunene og i Akershus.

Vår erfaring-din trygghet

Gjennom årenes løp  har vi opparbeidet god erfaring og kompetanse innenfor bransjen.
Dette har gjort oss til en stabil samarbeidspartner for private, firmaer og offentlige kunder.
For oss er alle kunder viktige.
                                                                                         
Vårt mål er å kunne tilby våre tjenester til «små og store byggherrer».
Med en bred og moderne maskinpark er vi tilpasset de aller fleste typer oppdrag.
Vår målsetning er fortsatt sunn vekst og å styrke vår markedsposisjon.
Vi skal ha dyktige medarbeidere og moderne utstyr.
Vi garanterer en effektiv og kvalitetssikker gjennomføring av våre oppdrag.

Vi tar vårt ansvar

Vi er opptatt av å følge opp de ansatte med et kvalitetssikret HMS System.
Vi har kjøpt inn hjertestartere som er montert i våre biler.
Gode rutiner  innen HMS og førstehjelpskurs er med på å trygge hverdagen til våre ansatte.
Vi ser også at vår innvestering kan komme til å være til hjelp for andre der vi ferdes.
Alle våre ansatte er kurset og kan derfor være en viktig brikke til å redde liv
- der hjertestarter vil være en avgjørende faktor. Hjertestans kan ramme alle.

Vi bryr oss

For oss er det viktig å være lokalt synlig. Vi støtter opp i vårt nærmiljø.
Vi støtter lokale tiltak med barn og unge i fokus.
Vi er opptatt av viktige temaer i de unges liv og støtter «BRY DEG»
Fotball er en sunn aktivitet, og vi ser verdien av å støtte små og store på ulike nivåer.

Vi har gitt Eidskog Fotball hjertestarter og eget kurs for innsatsen de gjør
for fotballinteresserte i Eidskog

Bry deg