GRUNNARBEID

Vi utfører alle typer grunnarbeider primert i Glomdalskommunene
og i  Aurskog/Bjørkelangen området.

Vårt område kan strekkes langt dersom forholdene legges til rette.
Vi har stor kompetanse og erfaring.
Vi kan grunnarbeide og vi utfører rett arbeid til riktig pris.

Graving og opparbeidelse av tomter, drenering, kloakk.

Maskinparken blir jevnlig fornyet og holder høy standard.
Våre gravemaskiner er moderne utstyrt med rotortilt og GPS.
En ny og moderne maskinpark gir oss muligheten
til å utføre arbeidet på en mest mulig effektivt og miljøvennlig måte.

Vi bygger veier, masse utskifter, fyller og planerer
– vi gjør klart området til det du skal bruke det til.

Vi har god kontakt med tømrere, rørleggere ,elektrikere med mer.
Et godt samarbeide med andre aktører og at jobben blir riktig utført er viktig for oss.

Gartnerarbeid er en viktig del av et ferdigstilt prosjekt.
Gartnerarbeid består av bl.a. grøntanlegg inkl. beplantning, lyssetting,
kantstein, belegningsstein samt bruk av naturstein og bygging av damanlegg.
Det utføres gartnerarbeid på flere av våre store prosjekter,
men vi tar også på oss denne typen arbeid for gårdsplasser/hageanlegg

Vi har nevenyttige karer. Vi vet hva vi gjør og hvordan vi får jobben gjort.
Med god erfaring og gode tilbakemeldinger fra tidligere prosjekter kan vi si:

VI ET GODT VALG NÅR DU HAR BEHOV FOR EN DYKTIG MASKINENTREPRENØR.