ANDRE OPPDRAG

Berging:


Vi er behjelpelige med å utføre spesialoppdrag innen berging.

Riving:Vi tar på oss oppdrag med riving , sortering og borttransportering av bygninger.
Vi er opptatt av miljø og har kontakter for levering/gjennvinning av skadelige og ikke nedbrytbare materialer/produkter

 

Transport:Transport av masser- Grus- Sand-Jord
Transport av maskiner


Snørydding: